Tpack kaartjes voor het VMBO, klas 1 en 2

PedagogiekTechnologieVakken
Pedagogiek 1Technologie 1Vakken 1
Pedagogiek 2

Technologie 2

Vakken 2

Zelf een vak of onderwerp toevoegen.
Sjabloon

Vak onderwerpen
Wiskunde 1
Wiskunde 2
Nederlands 1
Nederlands 2
Engels 1
Engels 2
Frans 1 2
Duits gebruik sjabloon of vak kaart
Biologie 1
Biologie 2
Aardrijkskunde 1
Aardrijkskunde 2
Geschiedenis 1
Geschiedenis 2
Economie 1
Economie 2
Natuur/scheikunde 1
Natuur/scheikunde 2
Kunst en cultuur