Unitat 5: Inserir multimèdia i recursos web 2.0 en eXe

En aquesta unitat del curs es vora :

 1. Com podem utilitzar diferents eines Web 2.0  dins d'un recurs dissenyat amb eXe-learning.
 2. S'aprendra com funcionen aquestes eines proposades,
 3. Com podem aplicar-les a la docència,
 4. Quin es el mode d'inserir-les dins d'un recurs,
 5. Que s'ha de fer per enregistrar-se en cadascuna,
 6. Es proposaran activitats relacionades.
 7. S'oferiran recursos relacionats.

imatge web 2.0

Encara que n'hi han molts tipus d'aquestes eines, aquesta unitat  es centra en 8 tipus que poden resultar especialment útils als alumnes dins del seu procés d'aprenentatge diari a classe i també als docents per la seu aplicació aqualsevol àrea del currículum.

 1. Mòdul 1: Mapes mentals
 2. Mòdul 2: Posters digitals
 3. Mòdul 3: Línia del temps
 4. Mòdul 4: Presentacions
 5. Mòdul 5: Marcadors socials
 6. Mòdul 6: Screencasting
 7. Mòdul 7: Voicecasting
 8. Mòdul 8: Enquestes

Abans de passar a veure cada tipus ens centrarem en veure les aplicacions educatives de la web 2.0 i els requisits per a l'ús didàctic de les aplicacions web 2.0.