Oy kaymalari

Bu sayfa, Çilek Agaci'nin 2014 Cumhurbaskanligi Seçimleri Oy Kaymalari analizi için kullandigimiz veri ve örnek kodu içerir.

library(RCurl)
text <- getURL("https://dl.dropboxusercontent.com/u/121472/cilekagaci/cumhur2014/districts-2014b-merged.tsv",
        ssl.verifypeer=0L, followlocation=1L)
data = read.table(text=text, sep='\t')

Oy Kaymalari

Kullandigimiz yöntem Zelig paketinde bulunan ei.RxC modeli. Ayrintilar için bu linke tiklayin.

library(Zelig)
z.out<-zelig(cbind(rte, sd, ei, cumhur_kullanmayan)~mhp+chp+akp+hdp+bdp+yerel_kullanmayan,model="ei.RxC",data=data)
s.out<-sim(z.out, num=20)
summary(s.out)
## 
##  Model: ei.RxC 
##  Number of simulations: 20 
## 
## Expected Values: E(Y|X)
## 
##  Observation rte 
##      mhp    chp   akp   hdp    bdp yerel_kullanmayan
## mean 0.28398 0.0022603 0.89242 0.006286 0.0015252     0.067911
## sd  0.01916 0.0003878 0.01654 0.001654 0.0006437     0.049094
## 2.5% 0.25736 0.0017022 0.86256 0.004038 0.0007618     0.006703
## 97.5% 0.32057 0.0031328 0.91519 0.009507 0.0028087     0.164596
## 
##  Observation sd 
##      mhp   chp    akp   hdp   bdp yerel_kullanmayan
## mean 0.003314 0.009532 0.0024712 0.93668 0.97089      0.13919
## sd  0.001251 0.008428 0.0008762 0.02849 0.02475      0.03701
## 2.5% 0.001937 0.002778 0.0012653 0.87330 0.91429      0.06755
## 97.5% 0.006232 0.029469 0.0037696 0.96767 0.99212      0.19343
## 
##  Observation ei 
##      mhp   chp   akp   hdp   bdp yerel_kullanmayan
## mean 0.56390 0.84894 0.001316 0.020129 0.002952     0.056780
## sd  0.01742 0.01182 0.000161 0.018010 0.001606     0.036046
## 2.5% 0.53063 0.82951 0.001110 0.007777 0.001142     0.009947
## 97.5% 0.58882 0.86848 0.001550 0.062916 0.006644     0.119659
## 
##  Observation cumhur_kullanmayan 
##      mhp   chp   akp   hdp   bdp yerel_kullanmayan
## mean 0.14880 0.13927 0.10379 0.03690 0.024631      0.73612
## sd  0.02593 0.01344 0.01602 0.01191 0.022772      0.06329
## 2.5% 0.11221 0.11543 0.08168 0.02051 0.005801      0.62468
## 97.5% 0.20424 0.16140 0.13261 0.05616 0.076854      0.84880

Yerel seçimlerde CHP oy oranlarina göre Ihsanoglu'nun oy oranlari

library(ggplot2)
ggplot(aes(x=chp/yerel_valid, y=ei/cumhur_valid), data=data) +
 geom_point() +
 xlab('CHP, Mart 2014') +
 ylab('Ihsanoglu, Agustos 2014')

plot of chunk unnamed-chunk-4

Yerel seçimlerde MHP oy oranlarina göre Ihsanoglu'nun oy oranlari

ggplot(aes(x=mhp/yerel_valid, y=ei/cumhur_valid), data=data) +
  geom_point() +
 xlab('MHP, Mart 2014') +
 ylab('Ihsanoglu, Agustos 2014')

plot of chunk unnamed-chunk-5

Yerel seçimlerde CHP oy oranlarina göre Erdogan'in oy oranlari

ggplot(aes(x=chp/yerel_valid, y=rte/cumhur_valid), data=data) +
  geom_point() +
 xlab('CHP, Mart 2014') +
 ylab('Erdogan, Agustos 2014')

plot of chunk unnamed-chunk-6

Yerel seçimlerde MHP oy oranlarina göre Erdogan'in oy oranlari

ggplot(aes(x=mhp/yerel_valid, y=rte/cumhur_valid), data=data) +
  geom_point() +
 xlab('MHP, Mart 2014') +
 ylab('Erdogan, Agustos 2014')

plot of chunk unnamed-chunk-7

Yukaridaki grafigi “MHP'ye oy verenler Erdogan'a oy vermis.” seklinde yorumlayamayiz. Mesela alternatif bir açiklama “Bir ilçe muhafazakarlastikça MHP'nin oy orani artar. Muhafazakar ilçelerde MHP'ye oy vermeyenler Erdogan'a oy verir.” seklinde olabilirdi. Kisacasi “Her korelasyon bir sebep sonuç iliskisi gerektirmez.” Ekolojik çikarim teknigini uygulama sebebimiz de bu.