Tema 3. Corre per la teva vida

Tots els mamífers, incloent, l'ésser humà, compartim les mateixes estructures bàsiques que ens permeten el moviment. Ossos, articulacions i músculs són molt semblants, tant macroscòpicament com microscòpica. Igualment, tots els mamífers utilitzem les mateixes rutes bioquímiques per obtenir l'energia necessària pel moviment. A diferència d'altres mamífers, els humans no han de caçar o recórrer enormes distàncies a peu, però molts de nosaltres encara correm. L'exercici ens ajuda a mantenir-nos sans, i per als esportistes professionals, els proporciona un mitjà de vida.


Aquest test va associat a un vídeo d'un guepard i a un altre d'uns nyus:
               Per començar, l'activitat següent us permetrà tenir una visió general de tot el que treballarem en aquest tema.
 

Icono IDevice Activitat. Una cursa de ciclisme
En aquesta activitat podrem conèixer el punt de partida d'aquest tema i fer una representació inicial d'allò que aprendrem.


   
Versió online


Versió pdf

CDEC. Projecte Biologia en Context. Coordinació: Lucia Cortinas. Edició: Roger Pruñonosa.