Leiekostnader per dag:
Antall leiedager i året:
Kjørelengde i året:
Egenkapital:
Effektiv rente:
Nedbetalingstid:
I stedet for å leie bobil, kan du
kjøpe en bil for:
Vi har tatt med utgifter til vedlikehold