Leiekostnader per dag:
Antall leiedager i året:
Kjørelengde i året:
Egenkapital:
Effektiv rente:
Nedbetalingstid:
  I stedet for å leie bobil, kan du kjøpe en bil for:
 
 
  Vi har tatt med utgifter til vedlikehold, service