Trencar conceptes - Sinònims

Qüestionari de múltiples opcions o de respostes curtes.

Fes clic a la resposta correcta , agafa'm una de la llista, o escriu-la, segons correspongui.